Skip to main content

Show filters

Hide filters

teste sensorer

Description

Description

Teste sensorer ved hjelp av egnet utstyr. Innhente og analysere data. Overvåke og evaluere systemets ytelse, og iverksette tiltak ved behov.