Skip to main content

Show filters

Hide filters

anvende personsentrert behandling

Description

Description

Behandle personer som partnere i planlegging, utvikling og vurdering av omsorg, for å sikre at det er hensiktsmessig med hensyn til deres behov. Fokusere på dem og deres omsorgspersoner i alle beslutninger.

Tilknytninger