Skip to main content

Show filters

Hide filters

tenke kritisk

Description

Description

Bedømme og forsvare bedømmelser basert på interne bevis og eksterne kriterier. Vurdere troverdigheten og påliteligheten til informasjon kritisk før den tas i bruk eller formidles til andre. Utvikle uavhengig og kritisk tenkning.

Alternativ betegnelse

kritisk vurdere informasjon og dens kilder

vurdere informasjon

vurdere informasjon og dens kilder

Tilknytninger