Skip to main content

Show filters

Hide filters

bruke miljørelatert kompetanse

Description

Description

Reflektere over hvordan individuell atferd virker inn på det fysiske og sosiale miljøet på kort og lang sikt, og leve og arbeide på en bærekraftig måte. Erkjenne det individuelle og kollektive ansvaret for vern og gjenoppbygging av det lokale og globale miljøet, og inspirere andre.

Scope note

The skills and competences under this heading address the different modes and activities relevant for a greener working and living.

Alternativ betegnelse

ta i bruk miljøvennlig praksis