Skip to main content

Show filters

Hide filters

gi helsetjenestebrukere råd om informert samtykke

Description

Description

Sikre at pasienter/kunder er godt informert om risikoer og fordeler ved foreslått behandling, slik at de kan gi informert samtykke, og engasjere pasienter/klienter i behandlingsplanen.