Skip to main content

Show filters

Hide filters

gi opplæring i bærekraftig utvikling og forvaltning av turisme

Description

Description

Levere opplæring og kapasitetsbygging for ansatte som arbeider i reiselivsbransjen, for å informere dem om beste praksis innen utvikling og forvaltning av reisemål og pakketurer. Samtidig skal minst mulig innvirkning på miljøet og lokalsamfunnet oppnås, og vernede områder og vernet fauna og flora tas nøye vare på.