Skip to main content

Show filters

Hide filters

identifisere elektroniske signaler

Description

Description

Utføre signalidentifikasjon ved å analysere innsamlede parametere på forskjellige språk og via elektromagnetisk stråling. Disse signalene kommer hovedsakelig fra forsvarsnett og utstråles fra elektroniske deler som radarer og luftfartøy.

Tilknytninger