Skip to main content

Show filters

Hide filters

utføre programvaretester

Description

Description

Gjennomføre tester for å sikre at et programvareprodukt fungerer problemfritt i henhold til de angitte kundekravene, og identifisere feil og feilfunksjoner i programvare ved hjelp av spesialisert programvareverktøy og testteknikker.