Skip to main content

Show filters

Hide filters

anvende vannoverføringsbaserte påtrykksteknikker

Description

Description

Overføre et trykt, ofte dekorativt, lag fra et grunnlagsark til en metalloverflate ved å dyppe metallarbeidsstykket i en hydrodyppetank full av vann på en temperatur rundt 30–33 °C og arket med det ønskede motivet.

Tilknytninger