Skip to main content

Show filters

Hide filters

publisere akademisk forskning

Description

Description

Utføre akademisk forskning på et universitet, en høyskole eller på egen hånd, og publisere den i bøker eller akademiske tidsskrifter for å bidra til forskningsfeltet og få akademisk akkreditering.

Tilknytninger