Skip to main content

Show filters

Hide filters

fremme overføring av kunnskap

Description

Description

Anvende en bred bevissthet om kunnskapsvurderingsprosesser som har som mål å maksimere toveisflyten av teknologi, intellektuell eiendom, ekspertise og kapasitet mellom forskningsbasen og bransjen eller offentlig sektor.

Alternativ betegnelse

sikre forbindelsen mellom forskning og industri

verdsette forskningsresultater i industrien

verdsette forskningsresultater i offentlig sektor

Tilknytninger