Skip to main content

Show filters

Hide filters

overvåke driften av rengjøringsmaskiner

Description

Description

Overvåke driften av rengjøringsutstyr. Stanse maskiner eller umiddelbart varsle ledere hvis det oppstår hendelser eller feil.

Tilknytninger