Skip to main content

Show filters

Hide filters

overholde lovgivning knyttet til helsevesen

Description

Description

Overholde den regionale og nasjonale helselovgivningen som regulerer forholdet mellom leverandører, betalere, leverandører av helsesektoren og pasienter, og levering av helsetjenester.

Tilknytninger