Skip to main content

Show filters

Hide filters

behandle informasjon, ideer og konsepter

Description

Description

Evaluere, legge inn, registrere, transkribere og oppdatere data ved hjelp av elektroniske eller manuelle datasystemer.

Alternativ betegnelse

behandling av informasjon

behandle kvalitativ informasjon

analysere og tolke informasjon

behandle kvantitativ informasjon

Begrep URI

Status

obsolete