Skip to main content

Show filters

Hide filters

kompetanse og ferdigheter i selvledelse

Description

Description

Ferdigheter og kompetanse som krever at enkeltpersoner forstår og styrer sine egne evner og begrensninger, og bruker denne selvbevisstheten til å håndtere aktiviteter i ulike sammenhenger. Dette inkluderer evnen til å handle på en reflektert og ansvarlig måte, godta tilbakemeldinger, tilpasse seg endringer og søke muligheter for personlig og faglig utvikling.

Alternativ betegnelse

selvledelse

profesjonell holdning

selvregulering

selvdisiplin

selvkontroll

Begrep URI

Status

obsolete