Skip to main content

Show filters

Hide filters

sosiale og kommunikative ferdigheter og kompetanse

Description

Description

Ferdigheter og kompetanse knyttet til evnen til å samhandle med andre på en positiv og produktiv måte. Dette demonstreres ved å formidle ideer på en effektiv og empatisk måte, koordinere egne mål og handlinger med andres mål, og handle på måter som er strukturert etter verdier, ivareta andres velvære og fremgang og tilby lederskap.

Alternativ betegnelse

sosiale ferdigheter

mellommenneskelige ferdigheter

mellommenneskelige evner

sosiale interaksjoner

sosial interaksjon

Begrep URI

Status

obsolete