Skip to main content

Show filters

Hide filters

kommunisere

Description

Description

Komme med og utveksle informasjon, ideer, konsepter, tanker og følelser, og løse uenigheter i formelle og uformelle sammenhenger, gjennom bruk av delte systemer med ord, tegn og regler.

Alternativ betegnelse

verbale ferdigheter

kommunikasjon

skriveferdigheter

samtaleferdigheter

kommunikasjons ferdigheter

bruke språk, symboler og tekst effektivt

argumentasjonsferdigheter

Begrep URI

Status

obsolete