Skip to main content

Show filters

Hide filters

administrere transport av dyr

Description

Description

Planlegge og gjennomføre prosesser som gjelder transport av dyr. Dette omfatter planleggingsaktiviteter, f.eks. valg av transportmåte, planlegging av ruten og utarbeiding av dokumentasjon. Det omfatter forberedelser for transport, for eksempel papirarbeid og merking, samt valg og forberedelse av transportbeholder i henhold til art, alder, vekt og antall dyr, reisens varighet og krav til fôr og vann.