Skip to main content

Show filters

Hide filters

observere helsetjenestebrukere

Description

Description

Observere brukere av helsetjenester og registrere betydelige forhold og reaksjoner på legemidler, behandling og vesentlige hendelser, og varsle en overordnet eller en lege ved behov.