Skip to main content

Show filters

Hide filters

sikre etterlevelse av forskrifter for innkjøp og kontraktsinngåelse

Description

Description

Gjennomføre og overvåke selskapets virksomhet i samsvar med forskrifter for innkjøp og kontraktsinngåelse.

Tilknytninger