Skip to main content

Show filters

Hide filters

geotermiske kraftgenereringsmetoder

Description

Description

Ulike måter å trekke ut den termiske energien lagret i jorden på for å produsere elektrisk kraft ved å utvinne damp for å aktivere turbiner, ved å trekke ut varmt vann og omdanne dette til damp, eller ved å bruke et binært system som endrer en sekundær væske til damp.

Tilknytninger