Skip to main content

Show filters

Hide filters

administrere konstruksjon av farmasøytiske produksjonsanlegg

Description

Description

Ta seg av design og konstruksjon av farmasøytiske produksjonsanlegg, sørge for at anleggene og prosessvalideringen er i samsvar med planer, FDA-krav og god fremstillingspraksis (GMP).

Tilknytninger