Skip to main content

Show filters

Hide filters

Retningslinjer fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet

Description

Description

Sikring av et høyt nivå av næringsmiddeltrygghet innenfor EU gjennom sammenhengende gård-til-bordmålinger og ved tilstrekkelig overvåking samtidig som et effektivt indre marked sikres. Gjennomføringen av denne metoden innebærer ulike tiltak, nemlig: