Skip to main content

Show filters

Hide filters

utføre klekkeriproduksjonsprosesser

Description

Description

Samle inn naturlig gytte fiskeegg, eliminere eggliming, inkubere egg til klekking, klekke og ta vare på nyfødte larver, overvåke larvenes tilstand og utføre tidlig fôring og oppdrett av de aktuelle artene.

Scope note

Can hand strip marine flatfish, salmonids (if applicable). Can use green water incubation technology.