Skip to main content

Show filters

Hide filters

tenke innovativt

Description

Description

Utvikle ideer eller konklusjoner som fører til at innovasjoner eller endringer skapes og gjennomføres.

Alternativ betegnelse

finne opp

tenke fremover

vise pionerånd

bruke fremtidsrettethet

bruke innovativ tenkning

vise innovativitet

forme fremtiden

være nyskapende