Skip to main content

Show filters

Hide filters

følge opp rutiner for service og vedlikehold av rørledninger

Description

Description

Utføre oppfølgingsaktiviteter knyttet til planen, fordelingsplanen og den tjenesten som er besørges av rørledningsinfrastrukturen. Sikre at rørledningens ruteoppgaver utføres, og at de er i samsvar med kundeavtaler.