Skip to main content

Show filters

Hide filters

elektromagnetisk spektrum

Description

Description

De forskjellige elektromagnetiske bølgelengdene eller frekvensene som befinner seg på det elektromagnetiske spekteret. Bølgelengdene er delt inn i flere kategorier i henhold til bølgelengde og energiinnhold, fra radiobølgelengder med lang bølgelengde og et lavt energiinnhold, til mikrobølger, infrarødt, synlig lys, ultrafiolett, røntgen og til slutt Gamma-stråler med kort bølgelengde og høyt energinivå.