Skip to main content

Show filters

Hide filters

administrere flere prosjekter

Description

Description

Føre tilsyn med og styre utviklingen i flere uavhengige prosjekter. Sikre sammenheng og dra nytte av de ulike prosjektenes styrker for å sikre en samlet suksess og lønnsomhet.

Tilknytninger