Skip to main content

Show filters

Hide filters

administrere budsjetter for sosialtjenesteprogrammer

Description

Description

Planlegge og forvalte budsjetter i sosialtjenester, herunder programmer, utstyr og støttetjenester.