Skip to main content

Show filters

Hide filters

utføre en forhåndsvurdering av biomassesystemer

Description

Description

Utføre evaluering og vurdering av potensialet ved en biomasseinstallasjon. Utfør en standardisert studie for å fastsette kostnader, restriksjoner og tilgjengelige komponenter, og utføre forskning for å støtte beslutningsprosessen.

Alternativ betegnelse

gjøre en mulighetsstudie om biomassesystem

gjennomføre mulighetsstudie av biomassesystemer

utføre en mulighetsstudie om (store) biomassesystemer

Tilknytninger