Skip to main content

Show filters

Hide filters

jobbe i et vanntransportteam

Description

Description

Jobbe trygt i en gruppe i vanntransporttjenester, der hvert individ opererer i sitt eget ansvarsområde for å nå et felles mål, for eksempel et godt kundesamspill, maritim sikkerhet og vedlikehold av skip.

Tilknytninger