Skip to main content

Show filters

Hide filters

utvikle miljøtiltaksstrategier

Description

Description

Utvikle strategier for fjerning av forurensning og forurensende stoffer fra jord, grunnvann, overflatevann eller sediment, og ta hensyn til forskrifter for miljøtiltak og tilgjengelig teknologi.