Skip to main content

Show filters

Hide filters

implementere virksomhetsstyring

Description

Description

Anvende et sett med prinsipper og mekanismer som en organisasjon styres og ledes etter, angi prosedyrer for informasjon, kontrollflyt og beslutningsprosesser, fordele rettigheter og ansvar mellom avdelinger og enkeltpersoner, fastsette selskapsmål og overvåke og evaluere handlinger og resultater.

Tilknytninger