Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

implementere miljøverntiltak

Description

Description

Håndheve miljøkriterier for å forhindre miljøskader. Etterstrebe effektiv ressursbruk for å forhindre avfall og redusere kostnader. Motivere kolleger til å treffe relevante tiltak for å drive virksomhet på en miljøvennlig måte.