Skip to main content

Show filters

Hide filters

gjennomføre kvalitative undersøkelser

Description

Description

Samle inn relevant informasjon ved bruk av systematiske metoder som intervjuer, fokusgrupper, tekstanalyse, observasjoner og case-studier.

Tilknytninger