Skip to main content

Show filters

Hide filters

standarder for matsikkerhet

Description

Description

Standarder for næringsmiddeltrygghet (dvs. ISO 22000) som er utviklet av de anerkjente organisasjonene som omhandler næringsmiddeltrygghet. Den internasjonale standarden ISO 22000 angir for eksempel kravene til et effektivt system for sikkerhetsstyring for næringsmidler. Det omfatter interaktiv kommunikasjon, systemstyring, krav til programmer og HACCP-prinsippene.