Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

biomedisch laboratoriummedewerker

Description

Code

3212.2

Description

Biomedisch laboratoriummedewerkers werken onder toezicht van de biomedisch wetenschapper en voeren basislaboratoriumprocedures uit. Zij staan in voor de pre-analytische behandeling van monsters, zoals het controleren van de details van specimens die voor analyse zijn ontvangen, het onderhouden van analyseapparatuur, het laden van reagentia en het verpakken van specimens. Zij voeren ook administratieve taken uit, zoals het monitoren van de voorraadniveaus van reagentia die bij analyses worden gebruikt.

Scope note

Excludes people performing analysis of blood samples, cell cultures, or review blood samples. Excludes people performing assignment of blood groups, interpretation of tests or results, or contacting patients with these results.

Alternatief label

laboratoriumassistent medisch laboratorium

preanalytisch medewerker medisch laboratorium

medewerker monsterontvangst

medewerker preanalytische afdeling

medewerker laboratoriumondersteuning

laboratoriumassistente medisch laboratorium

Regulering

Wilt u weten of en hoe dit beroep gereglementeerd is in EU-lidstaten, EER-landen of Zwitserland? Raadpleeg dan de database van gereglementeerde beroepen van de Commissie. Database van gereglementeerde beroepen:

vaardigheden