Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

leraar basisonderwijs

Description

Code

2341.1

Description

Leerkrachten van het lager onderwijs instrueren leerlingen op een lager schoolniveau. Zij ontwikkelen lesplannen overeenkomstig de doelstellingen van de leerplannen voor de verscheidenheid aan vakken die zij onderwijzen, met inbegrip van wiskunde, talen, natuurstudies en muziek. Zij houden toezicht op de leerontwikkeling van de leerlingen en evalueren hun kennis en vaardigheden over de onderwezen vakken. Zij baseren de inhoud van hun curriculum op de kennis van de leerlingen van wat ze eerder hebben geleerd en stimuleren ze om hun inzicht te verdiepen in de vakken waarin ze geïnteresseerd zijn. Zij maken gebruik van hulpmiddelen in de klas en leermethoden om een inspirerende leeromgeving te creëren. Leerkrachten in het basisonderwijs dragen ook bij aan schoolevenementen en communiceren met ouders en administratief personeel.

Alternatief label

leerkracht basisonderwijs

leerkracht lager onderwijs

onderwijsgevende basisonderwijs

leraar lager onderwijs

leraar/lerares lager onderwijs

onderwijsgevende lager onderwijs

onderwijzer

lerares basisonderwijs

lerares lager onderwijs

onderwijzer/onderwijzeres

onderwijzeres

Regulering

Wilt u weten of en hoe dit beroep gereglementeerd is in EU-lidstaten, EER-landen of Zwitserland? Raadpleeg dan de database van gereglementeerde beroepen van de Commissie. Database van gereglementeerde beroepen:

Narrower occupations

vaardigheden