Skip to main content

Show filters

Hide filters

kredietanalist

Description

Code

3312.2.1

Description

Kredietanalisten onderzoeken kredietaanvragen van klanten en beoordelen of de aanvragen voldoen aan de regelgeving en richtlijnen van de kredietverlenende financiële instelling. Op basis van kredietanalyses adviseren zij financiële instellingen of klanten kredietwaardig zijn. Zij voeren taken uit zoals het verzamelen van gegevens over de kredietaanvrager, winnen aanvullende informatie in bij andere afdelingen of instellingen en geven aan welk type overeenkomsten de financiële instelling met de kredietaanvrager moet sluiten. Kredietanalisten volgen ook de ontwikkeling van de kredietportefeuille van klanten op.

Alternatief label

analist kredieten en risico's

kredietadviseur

Regulering

Wilt u weten of en hoe dit beroep gereglementeerd is in EU-lidstaten, EER-landen of Zwitserland? Raadpleeg dan de database van gereglementeerde beroepen van de Commissie. Database van gereglementeerde beroepen: