Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

biotechnisch laboratoriummedewerker

Description

Code

3141.1

Description

Biotechnisch laboratoriummedewerkers verrichten technologisch werk ter ondersteuning van wetenschappers. Zij werken in laboratoria waar ze wetenschappers helpen bij het onderzoeken, ontwikkelen en testen van vormen van biotechnologie. Zij zetten laboratoriumapparatuur op, bereiden wetenschappelijke tests voor en verzamelen wetenschappelijke gegevens.

Alternatief label

technicus biotechnologie in een industrieel analyselaboratorium

researchanalist biotechnologie

biotechnisch laborant

biotechnicus

technicus biotechnologische controle in de industrie

biotechnisch analist

biotechnologisch analist

biotechnoloog

routineanalist biotechniek

Regulering

Wilt u weten of en hoe dit beroep gereglementeerd is in EU-lidstaten, EER-landen of Zwitserland? Raadpleeg dan de database van gereglementeerde beroepen van de Commissie. Database van gereglementeerde beroepen: