Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

exploitatietechnicus installaties voor verwerking vloeibaar afval

Description

Code

3132.2

Description

Exploitatietechnici installaties voor verwerking vloeibaar afval verwijderen gevaarlijke chemicaliën en verontreinigende stoffen uit vloeibaar afval, zoals olie, zodat het veilig kan worden gebruikt voor nieuwe toepassingen. Zij bedienen en onderhouden apparatuur voor de verwerking van vloeibaar afval, monitoren de activiteiten en testen monsters om ervoor te zorgen dat aan de veiligheidsnormen wordt voldaan.

Alternatief label

operator installaties voor verwerking vloeibaar afval

Regulering

Wilt u weten of en hoe dit beroep gereglementeerd is in EU-lidstaten, EER-landen of Zwitserland? Raadpleeg dan de database van gereglementeerde beroepen van de Commissie. Database van gereglementeerde beroepen: