Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

sociaal rechercheur

Description

Code

3353.1

Description

Sociaal rechercheurs onderzoeken frauduleuze activiteiten op het gebied van de sociale zekerheid die gevolgen hebben voor de rechten van de werknemers. Ze controleren en behandelen aanvragen voor uitkeringen en onderzoeken de acties van bedrijven op basis van klachten van werknemers. De inspecties omvatten arbeidsgerelateerde activiteiten, zoals het niet betalen van lonen of uitgaven. De sociaal rechercheurs zorgen ervoor dat de werknemers eerlijk en rechtmatig worden behandeld. Zij registreren en doen verslag van hun bevindingen om de geldigheid van claims die zij onderzoeken te garanderen.

Alternatief label

inkomensconsulente

claimbehandelaar

controleur ziektewet

sociale inspecteur

controleur buitendienst sociale verzekeringen

medewerkster bedrijfsvereniging

procesbegeleider uitkeringsinstantie

controleur werkloosheidswet

inspecteur bij de Inspectie SZW

claimbeoordelaar (sociale verzekeringen)

medewerker bedrijfsvereniging

medewerkster sociale recherche

inkomensconsulent

claimbeoordelaar

medewerker sociale recherche

Regulering

Wilt u weten of en hoe dit beroep gereglementeerd is in EU-lidstaten, EER-landen of Zwitserland? Raadpleeg dan de database van gereglementeerde beroepen van de Commissie. Database van gereglementeerde beroepen: