Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

veiligheidsmanager bouw

Description

Code

3112.3

Description

Veiligheidsmanagers bouw inspecteren, handhaven en controleren gezondheids- en veiligheidsmaatregelen op bouwplaatsen. Zij beheren ook arbeidsongevallen en nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat het veiligheidsbeleid correct wordt uitgevoerd.

Alternatief label

veiligheidsinspecteur bouw

veiligheidssupervisor bouw

Regulering

Wilt u weten of en hoe dit beroep gereglementeerd is in EU-lidstaten, EER-landen of Zwitserland? Raadpleeg dan de database van gereglementeerde beroepen van de Commissie. Database van gereglementeerde beroepen: