Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

apotheker farmaceutische industrie

Description

Code

2262.1.2.2

Description

Industrieel apothekers zijn betrokken bij het onderzoek naar en de ontwikkeling van geneesmiddelen. Zij ontwikkelen nieuwe geneesmiddelen, voeren tests uit, zorgen voor kwaliteit en zorgen ervoor dat de medicatie in overeenstemming is met de voorschriften.

Alternatief label

industrieel apotheker

industrieel apothekeres

fabrieksapotheker

industrieapotheker

apothekeres farmaceutische industrie

industrieapothekeres

fabrieksapothekeres

Regulering

Dit beroep valt onder Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties (inclusief de wijzigingen daarvan). Meer informatie over het vrije verkeer van beroepsbeoefenaren. Wilt u weten of en hoe dit beroep gereglementeerd is in EU-lidstaten, EER-landen of Zwitserland? Raadpleeg dan de database van gereglementeerde beroepen van de Commissie. Database van gereglementeerde beroepen: