Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

inspecteur landbouw

Description

Code

3359.1

Description

Landbouwinspecteurs houden toezicht op de landbouwwerkzaamheden in landbouwbedrijven en in andere landbouwinstallaties. Zij inspecteren gezondheids- en veiligheidsmaatregelen, kosten en productieprocessen enzovoort om erop toe te zien dat de werknemers en hun activiteiten aan de juiste wetgeving en normen voldoen. De landbouwinspecteurs analyseren hun bevindingen en brengen daarover verslag uit.

Alternatief label

inspecteur landbouw en visserij

controleur algemene inspectiedienst

controleur technische administratieve bedrijfsvoering (agrarisch)

controleur meststoffen

controleur algemene inspectie landbouw en visserij

inspecteur land- en tuinbouw

Regulering

Wilt u weten of en hoe dit beroep gereglementeerd is in EU-lidstaten, EER-landen of Zwitserland? Raadpleeg dan de database van gereglementeerde beroepen van de Commissie. Database van gereglementeerde beroepen:

vaardigheden