Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

gemeenteraadslid

Description

Code

1111.1

Description

Gemeenteraadsleden vertegenwoordigen inwoners van een stad in de gemeenteraad en vervullen lokale wetgevende taken. Zij onderzoeken de zorgen van de bewoners en reageren daarop op passende wijze, en zij vertegenwoordigen ook het beleid en de programma’s van hun politieke partij in de gemeenteraad. Zij communiceren met overheidsfunctionarissen om ervoor te zorgen dat de stad en haar agenda worden vertegenwoordigd en houden toezicht op alle operaties die onder de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad vallen.

Alternatief label

volksvertegenwoordigster gemeenteraad

lid van de districtsraad

lid van het college van burgemeester en schepenen

schepen

raadslid

volksvertegenwoordiger gemeenteraad

lid van het districtscollege

wethouder

lid van het schepencollege

wethoudster

Regulering

Wilt u weten of en hoe dit beroep gereglementeerd is in EU-lidstaten, EER-landen of Zwitserland? Raadpleeg dan de database van gereglementeerde beroepen van de Commissie. Database van gereglementeerde beroepen: