Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

architect

Description

Code

2161.1

Description

Architecten onderzoeken, ontwerpen en zien toe op de bouw en ontwikkeling van gebouwen, stedelijke ruimten, infrastructuurprojecten en sociale ruimten. Zij ontwerpen in afstemming op de omgeving en de regelgeving die van toepassing is in specifieke geografische gebieden, rekening houdend met factoren zoals functie, esthetiek, kosten en volksgezondheid en veiligheid. Zij zijn zich bewust van de sociale context en milieufactoren, waaronder de relaties tussen mensen en gebouwen, en gebouwen en het milieu. Zij voeren multidisciplinaire projecten uit die gericht zijn op de ontwikkeling van de sociale structuur van een geografisch gebied en de bevordering van sociale urbanisatieprojecten. 

Alternatief label

bouwkundig architecte

bouwkundig architect

stedenbouwkundig architecte

stedenbouwkundig architect

ingenieur-architect

bouwkundig ingenieur (bouwkundig architect)

architect

architecte

architect bouw

architecte bouw

Regulering

Dit beroep valt onder Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties (inclusief de wijzigingen daarvan). Meer informatie over het vrije verkeer van beroepsbeoefenaren. Wilt u weten of en hoe dit beroep gereglementeerd is in EU-lidstaten, EER-landen of Zwitserland? Raadpleeg dan de database van gereglementeerde beroepen van de Commissie. Database van gereglementeerde beroepen:

Narrower occupations

vaardigheden