Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

leraar talenschool

Description

Code

2353.1

Description

Taalleraren onderwijzen niet-leeftijdspecifieke studenten in een taal die niet hun moedertaal is op een gespecialiseerde school, die niet gebonden is aan een opleidingsniveau. Zij richten zich minder op het academische aspect van het taalonderwijs, in tegenstelling tot taalleraren in het middelbaar en hoger onderwijs, maar in plaats van op de theorie en de praktijk die voor hun studenten het nuttigst zullen zijn in reële situaties, omdat zij de voorkeur geven aan zakelijke, immigratie- of recreatieve overwegingen. Zij organiseren hun klassen door gebruik te maken van diverse lesmaterialen, actief samen te werken met de groep, en hun individuele vooruitgang door middel van opdrachten en onderzoeken te beoordelen en te beoordelen, waarbij de nadruk wordt gelegd op actieve taalvaardigheden zoals schrijven en spreken.

Alternatief label

taalcoach

lesgever talenschool

lesgeefster talenschool

taaltrainer

docent talenschool

docente talenschool

lerares talenschool

Regulering

Wilt u weten of en hoe dit beroep gereglementeerd is in EU-lidstaten, EER-landen of Zwitserland? Raadpleeg dan de database van gereglementeerde beroepen van de Commissie. Database van gereglementeerde beroepen:

vaardigheden