Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

manager riolering en waterhuishouding

Description

Code

1321.2.4

Description

Managers op het gebied van riolering en waterhuishouding coördineren en plannen pijpleidingen en rioleringsstelsels, en houden toezicht op de werkzaamheden in verband met constructie en onderhoud van de riolering. Zij houden toezicht op installaties voor de behandeling van afvalwater en andere voorzieningen voor de behandeling van afvalstoffen, en zien toe op de naleving van de voorschriften.

Alternatief label

exploitatiehoofd van een waterzuiveringsinstallatie

verantwoordelijke van een waterzuiveringsinstallatie

Regulering

Wilt u weten of en hoe dit beroep gereglementeerd is in EU-lidstaten, EER-landen of Zwitserland? Raadpleeg dan de database van gereglementeerde beroepen van de Commissie. Database van gereglementeerde beroepen:

vaardigheden