Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

inspecteur volksgezondheid en milieuhygiëne

Description

Code

3257.1

Description

Inspecteurs volksgezondheid en milieuhygiëne voeren onderzoek uit om te verzekeren dat gebieden, organisaties en bedrijven de milieu- en volksgezondheidswetgeving naleven. Zij evalueren milieuklachten, brengen verslag uit over hun bevindingen en werken aan het voorkomen van toekomstige gevaren of de niet-naleving van het bestaande beleid. Inspecteurs volksgezondheid en milieuhygiëne houden raadplegingen om de volksgezondheid en veiligheid te bevorderen.

Alternatief label

milieu-inspecteur

inspecteur volksgezondheid

Regulering

Wilt u weten of en hoe dit beroep gereglementeerd is in EU-lidstaten, EER-landen of Zwitserland? Raadpleeg dan de database van gereglementeerde beroepen van de Commissie. Database van gereglementeerde beroepen: